AFAZJA

ZABURZENIA MOWY

Afasystem


Nowatorskim rozwiązaniem wspomagającym rehabilitację afazji jest oprogramowanie terapeutyczne firmy HARPO: Afasystem
Program pomaga w przywracaniu komunikacji językowej. Składa się z programu głównego oraz modułów terapeutycznych. Każdy z dostępnych modułów ma własne zasoby, zawierające materiał ćwiczeniowy, zdjęcia i nagrania dźwiękowe.

Pakiet oprogramowania zawiera zestaw programów komputerowych wspomagających rehabilitację chorych z afazją. Przeznaczony jest on dla specjalistów zajmujących się terapią funkcji językowych (neuropsychologów i neurologopedów).
Ćwiczenia dostępne są wyłącznie w formie elektronicznej. Obejmują one podstawowe funkcje językowe (tworzenie i rozumienie wypowiedzi językowych, czytanie i pisanie). Dostępne w programie materiały zostały wzbogacone o ilustracje i prezentacje dźwiękowe. Są one także podzielone według poziomów trudności, między innymi ze względu na frekwencyjność i złożoność słów.
Materiał językowy jest bardzo bogaty (dostępne ćwiczenia obejmują nawet kilkadziesiąt poziomów trudności). Dodatkowo dzięki dostępowi do licznych modyfikacji ułatwia on profesjonalną, nowoczesną i atrakcyjną rehabilitację chorych z afazją.
Terapeuta ma do dyspozycji modyfikacje, które pozwalają indywidualnie dostosować zadania do aktualnych potrzeb i możliwości konkretnego chorego.

Obsługa dostępnych modułów jest prosta, uwzględnia ograniczenia sprawności ruchowej i poznawczej pacjentów neurologicznych (dostępne również specjalne panele sterownicze lub ekrany dotykowe), dzięki temu nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie chorego w pracy z komputerem.

Badania naukowe dotyczące efektywności terapii afazji podkreślają konieczność maksymalnego zintensyfikowania oddziaływań we wczesnym okresie od zachorowania, gdy naturalne procesy plastyczności mózgu dają potencjał do jego funkcjonalnej reorganizacji i odbudowy zaburzonych funkcji.
Dzięki zastosowaniu programów komputerowych istnieje możliwość wydłużenia czasu trwania rehabilitacji oraz nadzorowania przez jednego terapeutę jednoczesnego treningu wielu chorych.
W celu ułatwienia pracy z programem, został stworzony obszerny program pomocy obejmujący takie opcje jak: skojarzenia, rozsypanki literowe, sylabowe i wyrazowe, liczne prezentacje dźwiękowe, analizę błędu, wydłużony czas reakcji oraz inne.
W programie został zastosowany system motywacyjny. Użytkownik programu w przypadku prawidłowego wykonania zestawów zadania, otrzymuje kolejne na wyższym poziomie, lecz w przypadku popełniania błędów w ćwiczeniach zostaje automatycznie przeniesiony na poziom niższy. Dostosowywanie ćwiczeń do indywidualnych potrzeb pacjenta oraz brak szablonowości w ćwiczeniach urozmaicają pacjentom pracę z programem.

Aplikacja działa w dwóch wersjach: terapeuty i pacjenta. Program główny w wersji terapeuty pozwala przygotowywać terapie w oparciu o moduły terapeutyczne, uruchamiać je, dobierać parametry ćwiczeń indywidualnie dla każdego pacjenta, eksportować, importować i analizować wyniki ćwiczeń, zarządzać bazą danych pacjentów.
Zobacz Pełny opis programu Afasystem